Počet záznamů: 1

Všeobecné hlasovací právo - motivy, metody, spory, výsledky

 1. 1.
  0330160 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Malínská, Jana
  Všeobecné hlasovací právo - motivy, metody, spory, výsledky.
  [Universal electoral suffrage - motivations, methods, disputes, results.]
  Masarykův sborník XIV 2006-2008. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009 - (Gebhart, J.; Kuklík, J.; Tomeš, J.), s. 191-222. ISBN 978-80-86495-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Austria (1848-1918) * parliamentarianism * universal suffrage
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie popisuje proces demokratizace volebního práva v habsburské monarchii 1848–1907 vztahujícího se na říšský sněm (1848) a na říšskou radu (od počátku šedesátých let 19. století).

  The study depicts the process of democratization of electoral laws in the Habsburg Monarchy in 1848–1907 in relation to Reich Diet and to Reichsrat from the beginning of the 1860’s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176009