Počet záznamů: 1

Measurement of time-resolved cross-sectional temperature distribution in a thermal plasma jet

 1. 1.
  0330150 - UT-L 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hlína, Jan - Šonský, Jiří - Šlechta, Jiří
  Measurement of time-resolved cross-sectional temperature distribution in a thermal plasma jet.
  [Měření časově rozlišených příčných rozložení teplot ve volném proudu termického plazmatu.]
  ISPC - Proceedings 19th International Symposium on Plasma Chemistry. Bochum: University of Bochum, 2009 - (Keudell, A.; Winter, J.; Boke, M.), s. 1-4. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry - ISPC /19./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: thermal plasma jet * optical diagnostics * temperature distribution
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Temperatures in a thermal plasma jet were measured using an experimental set-up providing time-resolved scans of plasma optical radiation near 650 nm from 4 directions. The acquired data were used for reconstructions of time-resolved temperature distributions in a measurement plane perpendicular to the plasma jet axis.

  Teploty ve volném proudu plazmatu byly měřeny s použitím experimentálního uspořádání poskytujícího časově rozlišené snímky optického záření plazmatu ze 4 směrů. Získaná data byla použita k rekonstrukcím časově rozlišených rozdělení teplot v měřící rovině kolmé k ose proudu plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176000