Počet záznamů: 1

Spor mezi kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla v Brně a klášterem v Komárově. Zapomenutá epizoda z dějin benediktinského proboštství v Komárově v pozdním středověku

 1. 1.
  0330124 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Petr, Stanislav
  Spor mezi kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla v Brně a klášterem v Komárově. Zapomenutá epizoda z dějin benediktinského proboštství v Komárově v pozdním středověku.
  [The litigation between the collegiate chapter in Brno and the monastery in Komárov (Kumrowitz). The forgetful episode from history of the Benedictine provosty in Komárov in the late Middle Ages.]
  Campana codex civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno: Statutární město Brno, 2009, s. 218-244. ISBN 978-80-86736-14-3
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/0122
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: monastery * history * Brno (Czech Republic)
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Proboštství v Komárově bylo nejstarší řeholní korporací na území brněnské aglomerace. Po dobách rozkvětu ve 13.-14. století nastává po husitských válkách jeho hospodářský úpadek. Přesto jako jediné přežívá zánik mateřského kláštera v Třebíči a stává se i asylem pro posledního třebíčského opata Matěje. Do tohoto období 1477-1478 spadá i spor probošta komárovského kláštera Jakuba s brněnskou kapitulou sv. Petra a Pavla, jak si jej v rukopise svatojakubské knihovny (AMB sign. 118) poznamenal brněnský městský notář Jan Thabrarr. Spor se týkal zadržených platů od dvou poddaných Jana Lebmana a Janáče ze vsi Heršpic, na které si činila nárok jak kapitula, tak i komárovské proboštství. Spor řešil světící biskup Vilém z Kolína, avšak ani po výsleších řady svědků nedospěl k rozhodujícímu závěru. Příjmy však nakonec stejně získala kapitula u sv. Petra a Pavla v Brně, které v roce 1527 poslední komárovský probošt Etwan předal veškerý majetek proboštství.

  Provost office in Komárov was the oldest regular corporation in the Brno area. The article deals with the conflict of Jakub (James), the provost of the Komárov monastery, with the Brno canonry of Saint Peter and Paul, noted down in the manuscript preserved in the Saint James Library, in 1477-1478. The conflict concerned some economic issues, and was solved only in 1527 when the last provost of Komárov, Etwan, passed all goods to the Brno canonry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175982