Počet záznamů: 1

Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data

 1. 1.
  0330088 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuneš, P. - Abraham, V. - Kovářík, O. - Kopecký, Martin - Břízová, E. - Dudová, Lydie - Jankovská, Vlasta - Knipping, M. - Kozáková, Radka - Nováková, K. - Petr, L. - Pokorný, Petr - Roszková, A. - Rybníčková, Eliška - Svobodová-Svitavská, Helena - Wacnik, A.
  Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data.
  [Česká kvartérní pylová databáze - PALYCZ: přehled a základní statistika.]
  Preslia. Roč. 81, č. 3 (2009), s. 209-238 ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA ČR GA526/06/0818; GA AV ČR IAAX00020701; GA AV ČR IAAX00050801; GA AV ČR IAA600050812
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Pollen data archive * Late Glacial and Holocene * Czech Republic
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.638, rok: 2009
  http://www.ibot.cas.cz/preslia/P093Kunes.pdf http://www.ibot.cas.cz/preslia/P093Kunes.pdf

  In the last one hundred years a large data set of pollen records of Late Glacial and Holocene were collected in the former Czechoslovakia and lately in the Czech Republic. These data are now stored in the Czech Palynological Database - PALYCZ, which can be used for testing ecological hypotheses, migration routes of climax species, human impact or nature conservation. PALYCZ is open to everybody who deals with pollen research.

  V minulých sto letech se nahromadilo veliké množství pylových záznamů z pozdního glaciálu a holocénu. Tato data jsou utříděna a zpřístupněna formou České pylové databáze - PALYCZ. Mohou být využívána k testování ekologických hypotéz, k poznávání migračních cest klimaxových druhů, ke sledování vlivů člověka na krajimu nebo k ochraně přírody. PALYCZ je otevřen všem, kdo se zajímají o palynologii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175954