Počet záznamů: 1

Times and Trajectories in Academic Knowledge Production

 1. 1.
  0330087 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Garforth, L. - Červinková, Alice
  Times and Trajectories in Academic Knowledge Production.
  [Časy a trajektorie v akademické produkci znalosti.]
  Knowing and Living in Academic Research. Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in the European Context.. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Felt, U.), s. 169-224. ISBN 978-80-7330-156-9
  Grant CEP: GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: time * trajectorie * knowledge work
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Chapter is concerned with times and timings at work in epistemic life-spaces. We divide our attention between trajectories and everyday time. The notion of trajectories draws attention to narrated time – the stories that collective and individual actors tell themselves about their linear movements through time, involving the ongoing production and reproduction of pasts, presents and futures. In researching every day time we pay attention to the time(s) of practice and the specific rhytms and routines generated by different cultures and materials of knowledge work.

  Kapitola se zabývá problematikou času v epistémických životních prostorech. Pozornost autorek je zaměřená na trajektorie akademických drah a každodennost výzkumné práce. Analýza drah vychází z narativního přístupu, z příběhu, které aktéři vyprávějí o lineárním pohybu časem, do kterého patří i neustálé (znovu)vytváření minulostí, přítomností a budoucností. Při zkoumání každodennosti se autorky zaměřily na čas, ve kterém se odehrávají konkrétní výzkumné praktiky a na specifický rytmus a rutiny vytvářené různými výzkumnými kulturami a materialitou výzkumné práce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175953