Počet záznamů: 1

Diffusion of particles on a dice lattice with two nonequivalent sites

 1. 1.
  0330083 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Tarasenko, Alexander - Jastrabík, Lubomír
  Diffusion of particles on a dice lattice with two nonequivalent sites.
  [Difuze částic na kostkové mřížce s dvěma neekvivalentními mřížkovými body.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 11, č. 35 (2009), 7690-7698 ISSN 1463-9076
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: surface diffusion * dice lattice * chemical diffusion coefficient
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.116, rok: 2009

  We investigated the diffusion of particles on a dice lattice with two kinds of nonequivalent sites.It is shown that the character of the particle migration depends crucially on the relative rates of the jumps from deep and shallow sites.A general analytical expression for the chemical diffusion coefficient has been derived in the case of strong inhomogeneity.The analytical data have been compared with the numerical data obtained by the kinetic Monte Carlo simulations. Almost perfect agreement between the respective results has been found.

  Byla zkoumána difuze částic na kostkové mřížce obsahující dva typy neekvivalentních mřížkových bodů. Bylo ukázáno, že charakter migrace částic je podstatně ovlivněn relativní rychlostí přeskoků z hlubokých a mělkých mřížkových poloh. Byly odvozeny obecné analytické výrazy určující chemický koeficient difuze pro případ silné nehomogenity. Analytické výsledky byly porovnány s numerickými hodnotami získanými pomocí kinetické Monte Carlo simulace. Byla nalezena velmi dobrá shoda výsledků získaných v rámci uvedených postupů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175950