Počet záznamů: 1

The SiF32+ Dication: Chemistry Counts

 1. 1.
  0330081 - UOCHB-X 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Roithová, J. - Schwarz, H. - Schröder, Detlef
  The SiF32+ Dication: Chemistry Counts.
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 39 (2009), s. 9995-9999 ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1223
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: density functional calculations * dications * electron transfer * silenes * superelectrophiles
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009

  Thermal reactions of the superelectrophilic dications SiF32+ with molecular nitrogen lead to the efficient formation of the new dication N2SiF22+. The results have potential implications for plasma chemistry and plasma etching.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175948