Počet záznamů: 1

Antagonists of group I metabotropic glutamate receptors and cortical afterdischarges in immature rats

 1. 1.
  0330076 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lojková-Janečková, Denisa - Ng, Jessica - Mareš, Pavel
  Antagonists of group I metabotropic glutamate receptors and cortical afterdischarges in immature rats.
  [Antagonisté metabotropních glutamátových receptorů skupiny I a korové následné výboje u nezralých potkanů.]
  Epilepsia. Roč. 50, č. 9 (2009), s. 2123-2129 ISSN 0013-9580
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/1188
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cortical seizures * metabotropic glutamate receptors * development
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 4.052, rok: 2009

  MTEP, and antagonist of subtype mGluR5 of metabotropic glutamate receptors exhibits an anticonvulsant action in a model of cortical epileptic afterdischarges whereas AIDA, an antagonist of subtype mGluR1 does not

  Antagonista podtypu 5 metabotropních glutamátových receptorů má antikonvulsivní účinek v modelu korových epileptických následných výbojů u mláďat potkana, zatímco antagonista podtypu 1 AIDA tento efekt nemá
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175944