Počet záznamů: 1

Geographical parthenogenesis, genome size variation and pollen production in the arctic-alpine species Hieracium alpinum

 1. 1.
  0330074 - BU-J 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Mráz, P. - Chrtek, Jindřich - Šingliarová, B.
  Geographical parthenogenesis, genome size variation and pollen production in the arctic-alpine species Hieracium alpinum.
  [Geografická partenogeneze, velikost genomu a produkce pylu u arkto-alpínského druhu Hieracium alpinum.]
  Botanica Helvetica. Roč. 119, č. 1 (2009), s. 41-51 ISSN 0253-1453
  Grant CEP: GA ČR GA206/05/0657
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: apomixis * Compositae * polyploidy
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.900, rok: 2009

  Comparison of the absolute genome size in the diploid and triploid cytotype of Hieracium alpinum revealed genome downsizing of haploid DNA in triploids. Genome size correlates with longitude and latitude in the Alps with decreasing absolute DNA content from west to east, and from south to north. While previously published data indicated complete male sterility of triploid plants, it was found that plants from the Alps and from Bosnia and Herzegovina commonly produced some pollen.

  Srovnáním absolutní velikosti jaderného genomu u diploidního a triploidního cytotypu Hieracium alpinum byl zjištěn "downsizing" haploidní DNA u triploidů. Velikost genomu alpských rostlin koreluje se zeměpisnou délkou a šířkou, klesá směrem od západu na východ a od jihu na sever. Zatímco doposud publikovaná data ukazovala úplnou samčí sterilitu u triploidů, rostliny z Alp a Bosny a Hercegoviny pyl produkují.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175942