Počet záznamů: 1

The effectiveness of selected housing subsidies in the Czech Republic

 1. 1.
  0330070 - SOU-Z 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lux, Martin - Sunega, Petr - Boelhouwer, P.
  The effectiveness of selected housing subsidies in the Czech Republic.
  [Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České Republice.]
  Journal of Housing and the Built Environment. Roč. 24, č. 3 (2009), s. 249-269 ISSN 1566-4910
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1915
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Housing policy * Welfare economics * Subsidy effectiveness
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://www.springerlink.com/content/y8km555k622v8vu0/

  The goal of the article is to evaluate the effectiveness of the new housing policy in the Czech Republic as an example of a transitional society after the collapse of communism. The first part provides a brief history of the housing policy dating back to 1918. The second part presents the results of empirical tests of effectiveness (or equity) of selected housing subsidies applied during the transition. The economic subsidy from rent regulation, tax relief and housing allowances are especially assessed.

  Cílem článku je zhodnocení efektivnosti vybraných nástrojů bytové politiky v ČR. Náplní první části článku je stručný popis vývoje bytové politiky od roku 1918. V druhé části textu jsou prezentovány výsledky empirických testů efektivnosti (zacílení) vybraných nástrojů bytové politiky používaných v průběhu transformačního období. V článku je hodnocena zejména efektivnost regulace nájemného, možnosti odpočtu úroků od základu daně z příjmů fyzických osob a příspěvku na bydlení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175938