Počet záznamů: 1

Growth of optical waveguides by Pulsed Laser Deposition

 1. 1.
  0330058 - FZU-D 2010 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Jelínek, Miroslav
  Growth of optical waveguides by Pulsed Laser Deposition.
  [Optické vlnovody vyrobené pulsní laserovou depozicí.]
  Laser Physics. Roč. 19, č. 2 (2009), s. 265-273 ISSN 1054-660X
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0216
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: PLD * waveguides * thin films
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 0.676, rok: 2009

  An overview of active and passive waveguiding thin films fabricated by pulsed laser deposition (PLD) is given. The focus is on materials used, deposition conditions, films characterization and on waveguiding properties. Parameters of lasing layers fabricated by PLD are summarized. Summary of potential applications of optical waveguides is presented.

  Je uveden přehled pasivních a aktivních vlnovodných vrstev připravených laserem. Pozornost je zaměřena na použité materiály, depoziční podmínky, charakterizaci vrstev a na vlnovodné vlastnosti. Jsou sumarizovány parametry laserujících vrstev. Jsou sumarizovány potenciální aplikace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175927