Počet záznamů: 1

Doppler observations of infrasonic waves of meteorological origin at ionospheric heights

 1. 1.
  0330035 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šindelářová, Tereza - Burešová, Dalia - Chum, Jaroslav - Hruška, František
  Doppler observations of infrasonic waves of meteorological origin at ionospheric heights.
  [Dopplerovská pozorování infrazvukových vln meteorologického původu v ionosféře.]
  Advances in Space Research. Roč. 43, č. 11 (2009), s. 1644-1651 ISSN 0273-1177
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1367; GA AV ČR 1QS300120506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Infrasonic waves * Ionosphere * Meteorological activity
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 1.079, rok: 2009

  Ionospheric effects of meteorological origin observed by continuous high frequency Doppler sounder over the Czech Republic are reported. We focus on detection of waves of periods 1-10 min. We discuss the influence of dynamics and intensity of active weather systems on the occurrence of short period waves and dependence of the observed ionospheric effects on the height of reflection of the sounding radio wave. We propose a method to distinguish infrasound from waves of geomagnetic origin. The results of observations in the Czech Republic are compared with the results previously obtained in North America.

  Zabýváme se ionosférickými jevy pozorovanými v Dopplerovských měření, které se vyskytly nad Českou republikou v obdobích zvýšené meteorologické aktivity v troposféře. Zaměřujeme se na vlny s periodami 1-10 min. Diskutujeme intenzitu meteorologických procesů jako možný faktor ovlivňující charakter vlnových jevů v ionosféře. Rovněž uvažujeme vliv výšky odrazu sondovací radiové vlny na výsledky pozorování. Navrhujeme metodu, která může pomoci k rozlišení infrazvukových vln a ionosférických oscilací geomagnetického původu. Výsledky pozorování v České republice jsou srovnány s staršími pozorováními prováděnými v Severní Americe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175908