Počet záznamů: 1

Observations of acoustic-gravity waves in the ionosphere generated by severe tropospheric weather

 1. 1.
  0330033 - UFA-U 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Šindelářová, Tereza - Burešová, Dalia - Chum, Jaroslav
  Observations of acoustic-gravity waves in the ionosphere generated by severe tropospheric weather.
  [Pozorování akusticko-gravitačních vln v ionosféře vyvolaných intenzivní troposférickou aktivitou.]
  Studia geophysica et geodaetica. Roč. 53, č. 3 (2009), s. 403-418 ISSN 0039-3169
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1367; GA ČR GA205/08/1356
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: acoustic-gravity waves * ionosphere * convective storms
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.000, rok: 2009

  The paper deals with observations of ionospheric effects, particularly of waves in the ionosphere that occurred during convective storm activity in the troposphere. Ionospheric high frequency continuous Doppler shift measurements were studied. We focused on waves of periods 2-60 min. Ionospheric data were analysed together with geomagnetic data. It can in our opinion help to distinguish acoustic-gravity waves from ionospheric oscillations of geomagnetic origin. We discuss a possible influence of the reflection height of the sounding wave and the influence of active weather systems intensity on the observations.

  Článek pojednává o ionosférických jevech, které byly pozorovány v průběhu konvekčních bouří v troposféře. Vycházíme z Dopplerovských měření prováděných v České republice. Zaměřujeme se na vlny s periodami 2-60 min. Současná analýza ionosférických a geomagnetických měření může přispět k rozpoznání akusticko-gravitačních vln šířících se v termosféře a ionosférických oscilací geomagnetického původu. Diskutujeme vliv výšky odrazu sondovací vlny a vliv intenzity meteorologických procesů na výsledky měření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175906