Počet záznamů: 1

Anomalous temperature dependence of the magnetization in La.sub.0.84./sub.Sr.sub.0.16./sub.MnO.sub.3./sub..

 1. 1.
  0330025 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Maryško, Miroslav - Savosta, M. M. - Jirák, Zdeněk - Novák, Pavel
  Anomalous temperature dependence of the magnetization in La0.84Sr0.16MnO3.
  [Anomální teplotní závislost magnetizace pro La0.84Sr0.16MnO3.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 7 (2009), 07D716/1-07D716/3 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720619; GA ČR GA203/07/0546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: manganites * exchange interaction * NMR
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  An anomaly in m(T) near 130K was observed.This effect which was also reproduced in the temperature dependence of the NMR frequency was ascribed to a continuous change of the exchange interaction at an orbital ordering temperature.

  U teploty 130 K byla pozorována anomálie v průběhu m(T).Tento efekt , který byl současně zjištěn i u teplotní závislosti NMR frekvence byl připsán spojité změně výměnných interakcí při teplotě orbitálního uspořádání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175900