Počet záznamů: 1

Local spectrum and local spectral radius of an operator at a fixed vector

 1. 1.
  0330024 - MU-W 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bračič, J. - Müller, Vladimír
  Local spectrum and local spectral radius of an operator at a fixed vector.
  [Lokální spektrum a lokální spektrální poloměr operátoru v daném bodě.]
  Studia mathematica. Roč. 194, č. 2 (2009), s. 155-162 ISSN 0039-3223
  Grant CEP: GA ČR GA201/09/0473
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: surjectivity spectrum * local spectrum * spectral radius
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.645, rok: 2009
  http://journals.impan.pl/cgi-bin/doi?sm194-2-3

  The set of all Banach space operators whoose local spectrum at a given point is equal to the global spectrum is residual.

  Množina opeátorů v Banachově prostoru, jejichž lokální spektrum v daném bodě se nerovná globálnímu spektru, je residuální.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175899