Počet záznamů: 1

Observation of record flux pinning in melt-textured NEG-123 superconductor doped by Nb, Mo, and Ti nanopaticles

 1. 1.
  0330011 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Muralidhar, M. - Tomita, M. - Jirsa, Miloš - Sakai, N. - Murakami, M. - Hirabayashi, I.
  Observation of record flux pinning in melt-textured NEG-123 superconductor doped by Nb, Mo, and Ti nanopaticles.
  [Rekordní upnutí vírů v texturovaném supravodiči NEG-123 dopovaném nanočásticemi Nb, Mo a Ti.]
  Physica. C. Roč. 469, 15-20 (2009), s. 1196-1199 ISSN 0921-4534
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0722
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: NEG-123 * critical currents * record vortex pinning * high-Tc superconductors * levitation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.723, rok: 2009

  Doping of the ternary NEG-123 superconductor by Nb2O5, MoO3 and TiO3 nanoparticles led to record values of the critical current density giving evidence of up to now most effective vortex pinning in bulk superconductors. The optimum concentration of all three dopands was 0.1 mol% in the Nb2O5 doped sample the remnant Jc achieved 925 kA/cm2 at 65 K, 640 kA/cm2 at 77 K, and 100 kA/cm2 at 90.2 K. This enables a steady levitation up to vicinity to the critical temperature of this material.

  Dopováním ternárního supravodiče NEG-123 nanočásticemi Nb2O5, MoO3 a TiO3 bylo dosaženo rekordních hodnot kritické proudové hustoty svědčících o dosud nejefektivnějším upnutí vírů v objemných supravodičích. Optimální koncentrace u všech dopandů byla 0.1 mol%. U vzorku dopovaného Nb2O5 bylo dosaženo Jc v remanentním stavu 925 kA/cm2 při 65 K, 640 kA/cm2 při 77 K a 100 kA/cm2 při 90.2 K, což umožňuje stabilní levitaci až do blízkosti kritické teploty tohoto materiálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175888