Počet záznamů: 1

Boosted Surrogate Models in Evolutionary Optimization

 1. 1.
  0330006 - UIVT-O 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holeňa, Martin
  Boosted Surrogate Models in Evolutionary Optimization.
  [Náhradní modely s boostingem v evoluční optimalizaci.]
  Information Technologies - Applications and Theory. Seňa: Pont, 2009 - (Vojtáš, P.), s. 15-22. ISBN 978-80-970179-2-7.
  [ITAT 2009. Conference on Theory and Practice of Information Theory. Kráľova studňa (SK), 25.09.2009-29.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA201/08/1744
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: evolutionary optimization * genetic algorithms * surrogate modelling * regression models * boosting
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The paper deals with surrogate modelling, a modern approach to the optimization of empirical objective functions. The approach leads to a substantial decrease of time and costs of evaluation of the objective function, a property that is particularly attractive in evolutionary optimization. In the paper, an extension of surrogate modelling with regression boosting is proposed.

  Článek se zabývá náhradním modelováním, moderním přístupem k optimalizaci empirických funkcí. Přístup vede k podstatnému snížení doby i nákladů na vyhodnocování cílové funkce, což je vlastnost, která je zvláště atraktivní v evoluční optimalizaci. V článku je navrženo rozšířit náhradní modelování regresním boostingem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175883