Počet záznamů: 1

PrefWork - A Framework for User Preference Learning Methods Testing

 1. 1.
  0330005 - UIVT-O 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eckhardt, Alan
  PrefWork - A Framework for User Preference Learning Methods Testing.
  [PrefWork - systém pro testování metod pro učení uživatelských preferencí.]
  Information Technologies - Applications and Theory. Seňa: Pont, 2009 - (Vojtáš, P.), s. 7-13. ISBN 978-80-970179-2-7.
  [ITAT 2009. Conference on Theory and Practice of Information Theory. Kráľova studňa (SK), 25.09.2009-29.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300517; GA ČR GD201/09/H057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: user preference learning * java * testing
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  PrefWork is a framework for testing of methods of induction of user preferences. PrefWork is thoroughly described in this paper. A reader willing to use PrefWork finds here all necessary information - sample code, configuration files and results of the testing are presented in the paper. Related approaches for data mining testing are compared to our approach. There is no software available specially for testing of methods for preference learning to our best knowledge.

  PrefWork je systém pro testování metod pro učení uživatelských preferencí. V tomto článku je PrefWork podrobně popsán. Potenciální uživatel PrefWorku zde nalezne všechny potřebné informace - ukázky kódu, konfiguračních souborů a výsledků testování. Podobné přístupy pro testování datamingových metod jsou srovnány s naším přístupem. Pokud víme, neexistuje žádný nástroj určený specielně pro testování metod pro učení uživatelských preferencí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175882