Počet záznamů: 1

Magnetic field effect on chemical compositions of spherical Fe/Co fine particles synthesized from a gaseous mixture of iron pentacarbonyl and cobalt tricarbonyl nitrosyl

 1. 1.
  0330004 - UACH-T 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Morita, H. - Kasai, A. - Šubrt, Jan - Bastl, Zdeněk
  Magnetic field effect on chemical compositions of spherical Fe/Co fine particles synthesized from a gaseous mixture of iron pentacarbonyl and cobalt tricarbonyl nitrosyl.
  [Vliv magnetického pole na chemické složení sférických Fe/Co částic syntetizovaných z plynné směsi pentakarbonylu železa tricarbonylnitrosilu kobaltu.]
  Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry. Roč. 206, 2-3 (2009), s. 205-212 ISSN 1010-6030
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: gas phase photochemical reaction * aerosol particle * particle wire
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.553, rok: 2009

  Irradiation of gaseous mixture Fe(CO)5 and Co(CO)3NO with UV rays provides two kinds of particles: crystals 5 x18 μm and 0.3 μm spherical particles. Chemical composition of both crystals and spherical particles depends on the intensity of magnetic field applied during synthesis. Fe:Co ratio decreases in the crystalline precipitate with increasing magnetic field (up to 5 T), whereas in the spherical particles this parameter increases.

  Ozařováním plynné směsí Fe(CO)5 a Co(CO)3NO UV zářením vznikají dva typy částic: krystalky o rozměrech 5 až 18 μm a sférické částice s průměrnou velikostí 0.3 μm. Chemické složení krystalických částic a sférických částic závisí na intensitě aplikovaného magnetického pole při syntéze. Poměr Fe:Co se zvyšující se intenzitou magnetického pole (až do 5T) klesá v krystalickém sedimentu, zatímco ve sférických částicích vzrůstá.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005471