Počet záznamů: 1

Influence of the sample mounting on thermal conductance measurements using PPMS TTO option

 1. 1.
  0329997 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šebek, Josef - Šantavá, Eva
  Influence of the sample mounting on thermal conductance measurements using PPMS TTO option.
  [Vliv uspořádání vzorku na měření tepelné vodivosti při použití PPMS TTO.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 150, - (2009), 012044/1-012044/4 ISSN 1742-6588
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: thermal transport
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The TTO implemented into the PPMS measures the thermal transport properties of materials. Recently, discrepancies up to 30% in measured quantities at 390 K have been reported. We critically analyze the experimental method used to measure and show possible sources of problems.

  Tepelný přenos v materiálech se v PPMS měří s využitím nadstavby TTO. Nedávno byly publikovány až 30% nesrovnalosti v těchto měřeních při 390 K. V příspěvku kriticky analyzujeme použitou experimentální metodu a ukazujeme na možné příčiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175877