Počet záznamů: 1

Electronic structure of CeF.sub.3./sub. and TbF.sub.3./sub. by valence-band XPS and theory

 1. 1.
  0329994 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Klier, K. - Novák, Pavel - Miller, A.C. - Spirko, J.A. - Hatalis, M.K.
  Electronic structure of CeF3 and TbF3 by valence-band XPS and theory.
  [Elektronová struktura CeF3 a TbF3 s pomocí XPS valenčního pásu a teorie.]
  Journal of Physics and Chemistry of Solids. Roč. 70, č. 9 (2009), s. 1302-1311 ISSN 0022-3697
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: inorganic compounds * ab initio calculations * photoelectron spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.189, rok: 2009

  Electronic structures of the rare earth trifluorides CeF3 and TbF3 were examined by highresolution valence-band X-ray photoelectron spectroscopy (VB-XPS) and all-electron density functional theory. Calculations using the Perdew–Burke–Ernzerhof functional and the LDA+U method were carried out and compared to VB-XPS. The calculations show a quantitative account for the observed VB-XPS spectra.

  Elektronová struktura trifluoridů CeF3 a TbF3 byla studována rentgenovskou fotoelektronovou spektroskopií s vysokým rozlišením (VB-XPS) a teorií funkcionálu hustoty, zahrnující všechny elektrony. Výpočty používající Perdew–Burke–Ernzerhof funkcionál a LDA+U metodu ukázaly kvantitativní shodu s VB-XPS spektry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005469