Počet záznamů: 1

The influence of plastic deformation on the magnetoelastic properties of the CSN12021 grade steel

 1. 1.
  0329971 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Piotrowski, L. - Augustyniak, B. - Chmielewski, M. - Tomáš, Ivan
  The influence of plastic deformation on the magnetoelastic properties of the CSN12021 grade steel.
  [Vliv plastické deformace na magnetoelastické vlastností oceli CSN12021.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 321, č. 15 (2009), 2331-2335 ISSN 0304-8853
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetoacoustic emission * Barkhausen effect * nondestructive evaluation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.204, rok: 2009

  Investigation of plastically deformed commercial steel CSN12021 with the help of magnetic hysteresis loop and of Barkhausen effect methods are compared with results of magnetoacoustic emission signal measurements.

  Zkoumání plasticky deformované komerční oceli CSN12021 pomocí metody magnetické hysterézní křivky a metody Barkhausenova jevu jsou porovnána s výsledky měření magnetoakustického signálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175859