Počet záznamů: 1

Stable and unstable limit cycles and nonlinear quasiperiodic response of aeroelastic structure

 1. 1.
  0329944 - UTAM-F 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Náprstek, Jiří - Pospíšil, Stanislav
  Stable and unstable limit cycles and nonlinear quasiperiodic response of aeroelastic structure.
  [Stabilní a nestabilní limitní cykly a nelineární kvaziperiodická odezva aeroelastické soustavy.]
  5th European and African conference on Wind engineering. Firenze: Firenze University Press, 2009 - (Borri, C.; Augusti, G.; Bartoli, G.; Facchini, L.), s. 331-338. ISBN 978-88-6453-038-3.
  [European and African conference on Wind engineering /5./. Florence (IT), 19.07.2009-23.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GC103/07/J060; GA ČR(CZ) GA103/06/0099; GA AV ČR(CZ) IAA2071401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: aeroelastic system * limit cycles * instability
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  The vibration and the stability of a prismatic body in an air flow is often a result of the aero-elastic interaction of the response and the forces varying in time which have the non-conservative and gyroscopic nature.

  Dynamická stabilita kmitání prizmatického tělesa v proudu vzduchu je obvykle výsledkem aeroelastické interakce odezvy a sil proměnných v času, které mají nekonzervativní a gyroskopický charakter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175840