Počet záznamů: 1

Influence of Signorini boundary conditions on bifurcation in reaction-diffusion systems

 1. 1.
  0329932 - MU-W 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kučera, Milan
  Influence of Signorini boundary conditions on bifurcation in reaction-diffusion systems.
  [Vliv Signoriniho okrajové podmínky na bifurkaci u systémů reakce-difuze.]
  More Progresses in Analysis - Proceedings of the 5th International ISAAC Congress. New York: World Scientific Publishing, 2009 - (Begehr, H.; Wand, G.; Nicolasi, F.), s. 601-610. ISBN 978-981-283-562-8.
  [ISAAC Congress. Catania (IT), 25.07.2005-30.07.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100190506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: reaction-diffusion system * bifurcation * spatial patterns * Signorini boundary condition
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  A reaction-diffusion system of activator-inhibitor type is studied with a bifurcation parameter which can describe e.g. the size of the domain. The influence of Signorini boundary conditions to a bifurcation of spatially nonhomogeneous stationary solutions (spatial patterns) is described. In contrast to all previous results of this type, in the case of unilateral conditions only for the activator, no Dirichlet boundary conditions on a part of the boundary are considered.

  Zkoumá se systém typu aktivátor-inhibitor s bifurkačním parametrem, který může popisovat např. velikost oblasti. Je popsán vliv Signoriniho okrajové podmínky na bifurkaci prostorově nehomogenních stacionárních řešení. Na rozdíl od všech předchozích výsledků tohoto typu v případě jednostranné podmínky pouze pro aktivátor není třeba uvažovat Dirichletovu podmínku na části hranice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175831