Počet záznamů: 1

Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského obyvatelstva v České republice

 1. 1.
  0329918 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vobecká, Jana
  Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského obyvatelstva v České republice.
  [A Commuting Approach to the Definition of Urban, Suburban and Rural Population in the Czech Republic.]
  Demografie. Roč. 51, č. 1 (2009), s. 14-23 ISSN 0011-8265
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: commuting * demography * countryside
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Stať diskutuje možné přístupy k vymezení městského a venkovského obyvatelstva pro účely analýzy prostorové diferenciace obyvatel. Představuje dojížďkovou klasifikaci vymezující městské, obyvatelstvo v zázemí měst a na venkově. Umožňuje tak, na rozdíl od jiných běžně užívaných vymezení, odlišení suburbánních a odlehlejších oblastí, jejichž větší resp. menší provázanost s centry rozvoje byla také ve dvou posledních desetiletích spojená s odlišnou populační dynamikou.

  The commuting approach to the classification of the urban and the rural space is presented here as a functional instrument for studying the spatial dynamics of the population. It is introduced as an alternative to quantitative methods used thus far, especially as an alternative to the dichotomous size classification. Unlike the approaches commonly used in Czech demography, the commuting classification makes it possible to define suburban regions and more outlying rural regions. A criterion for identifying suburbs is the description of its professional connections to primary and secondary centres, which are defined on the basis of the number of job opportunities offered.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175819