Počet záznamů: 1

C. k. úředník ve zlatém věku jistoty

 1. 1.
  0329916 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vyskočil, Aleš
  C. k. úředník ve zlatém věku jistoty.
  [Imperial and Royal Civil Servant in Golden Age of Security.]
  Praha: Historický ústav, 2009. 368 s. ISBN 978-80-7286-149-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Civil servant * Moravia * 19th Century * 20th Century * biography * civil service * Austro-Hungary * State administration * Political offices * Nationality * Live of civil servants * Career of civil servants
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Analýza systému politických úřadů a života státních úředníků na Moravě na sklonku Rakousko-Uherska s prvky biografie. Práce je rozdělena do kapitol, část se věnuje úřednictvu obecně, jako specifické skupině obyvatelstva, jeho počtu, národnostní struktuře, předpokladům pro vstup do státních služeb, další je věnována genezi správního systému a kompetenční sféře jeho složek, ostatní poskytují náhled do fungování a struktury jednotlivých článků veřejné správy, rekonstruují služební postavení zaměstnanců. Výklad je doplněn o mimoslužební sféru, o oblast dějin každodennosti. Součástí práce je i rozbor dosavadních badatelských výsledků na poli dějin c. k. úřednictva, přehled využitých a využitelných pramenů a literatury.

  The analysis of the system of political offices and of the life of civil servants in Moravia towards the end of the Austro-Hungarian Empire, as illustraded by the life story of one particular person. The study is divided into chapters concerning generally civil servants, their number, nationality structure, admission conditions, staff regulations, further development of civil service and its offices, their authority, structure and working. The study comprices one chapter concerning everyday life of civil servants. The analysis and summarization relevant sources of information is part of this study.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175817