Počet záznamů: 1

Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0329872 - UGN-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Balatka, B. - Demek, J. - Hradecký, J. - Kirchner, Karel - Kříž, V. - Němec, J. - Pánek, T. - Pelíšek, I. - Rubín, J. - Smolová, I. - Vitek, J. - Wiesner, S.
  Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
  [Valleys, water-gaps, canyons in Bohemia, Moravia and Silesia.]
  Praha: Olympia, 2009. 224 s. ISBN 978-80-7376-144-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: valleys * water-gaps * canyons * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Kniha popisuje formou hesel vybraná údolí, soutěsky a kaňony v České republice. Jsou zastoupeny hlavní morfologické i genetické typy údolí. Je charakterizována geomorfologie, vegetační kryt atraktivita pro návštěvníky.

  Book describes by means of entry the select valleys, water-gaps, canyons in the Czech Republic. Main morphological and genetic valley types are presented. Valley geomorphology, vegetation cover and rareness for visitors are characterized as well.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175785