Počet záznamů: 1

Gerdien Arc as a Tool for Decomposition of Water-soluble Organic Compounds

 1. 1.
  0329863 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hlína, Michal - Domlátil, J. - Brožek, V. - Hrabovský, Milan
  Gerdien Arc as a Tool for Decomposition of Water-soluble Organic Compounds.
  [Gerdienův oblouk jako nástroj pro rozklad ve vodě rozpustných organických látek.]
  ISPC-Proceedings International Symposium on Plasma Chemistry. Vol. O506. Bochum: Ruhr-University Bochum, 2009 - (von Keudell, A.; Winter, J.; Böke, M.; Schulz-von der Gathen, V.), P2.14.17--4. ISPC. ISBN 978-0-471-72001-0.
  [International Symposium on Plasma Chemistry/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Gerdien arc * decomposition * degradation * water treatment * radiation
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Plasma torch with Gerdien arc was successfully used for decomposition of or-ganic compounds dissolved in water that is forced to swirl around the arc and helps to sta-bilize it. Therefore treated compounds get to the extreme vicinity of the source of intensive UV radiation. The rapid decrease of the concentrations of treated compounds was measured.

  Plazmatron s Gerdienovým obloukem byl úspěšně použit pro rozklad organických látek rozpuštěných ve vodě stabilizující oblouk. Voda se tak dostává do přímého kontaktu s velmi intenzivním zdrojem UV záření, kteréžto je pravděpodobně hlavní příčinou naměřeného rychlého úbytku koncentrace degradované látky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175779