Počet záznamů: 1

Topologie a metody řízení paralelních aktivních filtračních a kompenzačních zařízení pro vysoká napětí a výkony

 1. 1.
  0329861 - UT-L 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kokeš, Petr - Pecha, I. - Šimek, Petr - Škramlík, Jiří - Valouch, Viktor
  Topologie a metody řízení paralelních aktivních filtračních a kompenzačních zařízení pro vysoká napětí a výkony.
  [Topologies and control methods of high power MV parallel filtration and compensation devices.]
  The Fifth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009. Košice: Technical University of Košice, 2009, s. 69-72. ISBN 978-80-553-0237-9.
  [International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009 /5./. Stará Lesná (SK), 23.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA MPO FT-TA5/123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: active power filter * medium voltage * current control
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  V práci je provedena diskuse zásadních otázek topologií a řídicích algoritmů paralelních aktivních filtračních a kompenzačních zařízení založených na funkci elektronických výkonových měničů. Pozornost je věnována zejména aktivním výkonovým filtrům (APF) pro velké výkony a napětí, pracujícím s nízkými spínacími kmitočty. V práci je uveden princip a diskutovány vlastnosti dnes atraktivních metod řízení proudů APF a také originální metody řízení paralelního síťového kondicionéru. Pozornost je věnována respektování zpoždění v těchto regulačních algoritmech.

  The presentation deals with basic questions of the topologies and control algorithms of paralllel filtration and compensation devices based on electronic power converters.Attention is focused mainly on Active Power Filters (APF) working with MV and low switching frequencies. The principle and properties of today attractive current control methods are presented as wellas an original control method of the parallel grid conditioner. The time delay in these control algorithms is highlighted.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175777