Počet záznamů: 1

Constitutive equation of blood: a mesomechanical model

 1. 1.
  0329839 - UTAM-F 2010 RIV SG eng J - Článek v odborném periodiku
  Kafka, Vratislav
  Constitutive equation of blood: a mesomechanical model.
  [Konstitutivní rovnice krve: mezomechanický model.]
  Journal of Mechanics in Medicine and Biology. Roč. 9, č. 3 (2009), s. 411-425 ISSN 0219-5194
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: blood * constitutive modeling * mesoscale * rheology * biological fluids
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.435, rok: 2009

  The general author’s mesomechanical concept is applied to constitutive modeling of rheological behavior of human blood. Our mesomechanical approach is rooted within the mesoscale description of the substructure of erythrocyte aggregates and their changes in the course of different time-dependent loading paths. Good agreement of the outcomes of our model with experimental findings received under complicated conditions corroborates the usefulness of this approach.

  Autorova obecná mezomechanická koncepce je aplikována na konstitutivní modelování reologických vlastností lidské krve. Tato mezomechanická koncepce je založena na mezoskopickém popisu substruktury agregátů erytrocytů a jejich změn v průběhu různých časově závislých zatěžovacích podmínek. Dobrý souhlas výsledků navrženého modelu s experimentálními měřeními získanými ve složitých podmínkách ověřuje kvalitu tohoto přístupu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175766