Počet záznamů: 1

On uniform resampling and gaze analysis of bidirectional texture functions

  1. 1.
    0329829 - UTIA-B 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Filip, Jiří - Chantler, M.J. - Haindl, Michal
    On uniform resampling and gaze analysis of bidirectional texture functions.
    [Analýza plošného podvzorkování dvojsměrných texturních funkcí a fixací pohledu při jejich pozorování.]
    ACM Transactions on Applied Perception. Roč. 6, č. 3 (2009), s. 1-15 ISSN 1544-3558
    Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/08/0593
    Grant ostatní: EC Marie Curie(BE) 41358
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: BTF * texture * eye tracking
    Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
    Impakt faktor: 1.447, rok: 2009
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/haindl-on uniform resampling and gaze analysis of bidirectional texture functions.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/haindl-on uniform resampling and gaze analysis of bidirectional texture functions.pdf

    The use of illumination and view-dependent texture information is recently the best way to capture the appearance of real-world materials accurately. One example is the Bidirectional Texture Function. The main disadvantage of these data is their massive size. In this article, we employ perceptually-based methods to allow more efficient handling of these data. In the first step, we analyse different uniform resampling by means of a psychophysical study with 11 subjects, comparing original data with rendering of a uniformly resampled version over the hemisphere of illumination and view-dependent textural measurements. We have found that down-sampling in view and illumination azimuthal angles is less apparent than in elevation angles and that illumination directions can be down-sampled more than view directions without loss of visual accuracy. In the second step, we analyzed subjects gaze fixation during the experiment.

    Nejpřesnější způsob zachycení reálných materiálů je prostřednictvím vzhledu textur jejich povrchů v závislosti na úhlu osvětlení a pohledu. Jako príklad lze uvést dvojsměrnou texturní funkci. Její hlavní nevýhodou je značná datová náročnost. Tento článek se zabývá analýzou možností využití psychovisuálních metod pro zvýšení efektivity zpracování těchto dat. V prvním kroku jsme analyzovali několik způsobů plošného převzorkování těchto dat pomocí psychofyzikální studie provedené na 11 účastnících. V této studii jsme porovnali vizualizace povrchů z původních dat s vizualizacemi na základě dat převzorkovaných v prostoru polokoule možných směrů osvětlení a pohledů. Zjistili jsme, že podvzorkování v azimutových úhlech je mnohem méně nápadné než v elevačních úhlech a také, že směry osvětlení mohou být podvzorkovány mnohem více než směry pohledu, při zachovaní stejné visuální kvality. V druhém kroku jsme analyzovali průběh fixací pohledu účastníků experimentu.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175757