Počet záznamů: 1

Applicability of local magnetic measurements

 1. 1.
  0329789 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Stupakov, Oleksandr - Kikuchi, H. - Liu, T. - Takagi, T.
  Applicability of local magnetic measurements.
  [Použitelnost metod lokálního magnetického měření.]
  Measurement. Roč. 42, č. 5 (2009), 706-710 ISSN 0263-2241
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS100100508
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetic measurement * open magnetic sample * sufrace field measurement * single yoke magnetization
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.761, rok: 2009

  This work studies the conditions of controllable sample magnetization for local hysteresis and Barkhausen noise measurements. It was showed that the big-sized samples are magnetized in a strongly heterogeneous way. Therefore, it was recommended to use the single yoke, equipped with the local field and sensing elements. The magnetization conditions were suggested to stabilize by means of a feedback loop controlling the local magnetic field/flux waveform, measured by these integrated sensors.

  Tato práce studuje podmínky kontrolovatelného magnetování vzorků pro lokální měření hystereze a Barkhausenova šumu. Bylo ukázáno, že se vzorky velkých rozměrů magnetují velice nehomogenně. Proto bylo doporučeno použití magnetizační soustavy s jedním jhem vybavené lokálními snímači pole a magnetické odezvy. Pro stabilizaci magnetizačních podmínek bylo navrhováno použití zpětnovazební smyčky na lokální kontrolu magnetizačního signálu přes pole nebo tok změřený těmito integrovanými snímači.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175726