Počet záznamů: 1

Probabilistic Approach to Analysis of Death Traffic Accidents

 1. 1.
  0329756 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Suzdaleva, Evgenia - Nagy, Ivan
  Probabilistic Approach to Analysis of Death Traffic Accidents.
  [Pravděpodobnostní přístup k analyze dopravních nehod s úmrtím.]
  Proceedings of 10th International PhD Workshop on Systems and Control. Praha: ÚTIA AV ČR, 2009, s. 1-5. ISBN 978-80-903834-3-2.
  [10th International PhD Workshop on Systems and Control. Hluboká nad Vltavou (CZ), 22.09.2009-26.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Analysis of death traffic accidents * State-space model * Discrete distribution * Bayesian filtering
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/suzdaleva-probabilistic approach to analysis of death traffic accidents.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/suzdaleva-probabilistic approach to analysis of death traffic accidents.pdf

  The paper is devoted to analysis of data related to traffic accidents at one of the roads in Czech Republic. The data sets are available as discrete-valued variables providing results of traffic accident (with death or not) as well as conditions under which the accident has happened.

  Článek se zabývá analyzou dat spojených s dopravními nehodami na vybrané rychlostní komunikaci v České Republice. Data jsou ve formě diskrétních veličin a nesou informaci o dopravních nehodach se smrtí nebo bez a také podmínkách, které nehody doprovázely.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175695