Počet záznamů: 1

Concentrations of some metabolites in the breath of healthy children aged 7–18 years measured using selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS)

 1. 1.
  0329754 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Enderby, B. - Lenney, W. - Brady, M. - Emmett, C. - Španěl, Patrik - Smith, D.
  Concentrations of some metabolites in the breath of healthy children aged 7–18 years measured using selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS).
  [Koncentrace některých metabolitů v dechu zdravých dětí ve věku od 7 do 18 let měřené pomocí hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS).]
  Journal of Breath Research. Roč. 3, č. 3 (2009), 036001 ISSN 1752-7155
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: SIFT-MS * breath analysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Using selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS), measurements have been made of the levels of several metabolites in the exhaled breath of 200 healthy school children. Thus, concentration distributions of each metabolite have been obtained for the first time in the paediatric age range. The median values (in parentheses) of the concentrations in parts per billion, ppb, were ammonia (628), acetone (297), methanol (193), ethanol (187), isoprene (37), propanol (16), acetaldehyde (23) and pentanol (15). Hydrogen cyanide was not present in the breath above the detection limit of 2 ppb in the majority of subjects. The water vapour level (humidity) of the breath samples was routinely measured as a check on the sample integrity. Such data are essential if SIFT-MS breath analyses are to be used as a clinical tool to aid diagnosis and/or as a monitor of disease in children.

  Hladiny některých metabolitů ve vydechovaném dech 200 zdravých dětí školního věku byly určeny pomocí hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS) Statistická rozdělení koncentrací jednotlivých metabolitu byla poprvé určena v dětském věkové rozpětí. Střední hodnoty určené koncentrace (v závorce v ppb) byly amoniak (628), aceton (297), methanol (193), ethanol (187), isopren (37), propanol (16), acetaldehyd ( 23) a pentanol (15). Kyanovodík nebyl přítomen v dechu nad detekčním limitem 2 ppb ve většině subjektů. Úroveň vodní páry (vlhkost) vzorků dechu byla průběžně měřena jako kontrolu integrity vzorku. Tyto údaje jsou nezbytné, pro použití analýzy dechu jako klinického nástroje k podpoře diagnózy nebo monitorování onemocnění u dětí. Hladiny metabolitů byly popsány log-normálním rozdělením a hladiny některých látek byly podobné dříve získaným hodnotám pro dospělou populaci. Nižší hodnoty byly zjištěny pro koncentrace acetonu, čpavku, methanolu a isoprenu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175694