Počet záznamů: 1

Ionic diffusion and mass discrimination effects in the new generation of short flow tube SIFT-MS instruments

 1. 1.
  0329747 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Smith, D. - Pysanenko, A. - Španěl, Patrik
  Ionic diffusion and mass discrimination effects in the new generation of short flow tube SIFT-MS instruments.
  [Efekty iontové difúze a hmotnostní diskriminace v přístrojích SIFT-MS nové generace s krátkou proudovou trubicí.]
  International Journal of Mass Spectrometry. Roč. 281, 1-2 (2009), s. 15-23 ISSN 1387-3806
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0776
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: SIFT-MS * ionic diffusion * mass discrimination * trace gas analysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.117, rok: 2009

  The major thrust of this paper is to describe how the current selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS) Profile 3 instruments can be configured to provide reliable quantification of the trace gases present in air and exhaled breath by accounting for the phenomena of differential diffusion of the analytical precursor and product ions in the flow tube reactor and mass discrimination in the ion sampling/analytical quadrupole mass spectrometer/detection system. If not accounted for these phenomena, especially the latter, can result in serious errors in quantification. Hence, it is described how H3O+ precursor ions are totally converted to a range of product ions within the mass-to-charge ratio, m/z, range from 18 to 201 and, thus, how the ion currents collected by the downstream ion sampling orifice disc and the count rates of these ions as determined by the analytical detection system at the various m/z are used to provide values ...

  Hlavním smyslem tohoto dokumentu popis postupu konfigurace současné přístroje pro hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS) tak, aby poskytovaly spolehlivou kvantifikaci stopových plynů přítomných ve vzduchu a dechu při započtení jevů diferenciální difúze iontových reagentů a produktů v proudové trubicí a hmotnostní diskriminace v analytickém kvadrupólovém hmotnostním spektrometru a detekčním systému. Pokud by tyto jevy nebyly započteny mohlo by dojít k značným nepřesnostem v kvantifikaci. Proto je popsána metoda založená na úplné konverzi iontů H3O+ na řadu iontových produktů s m/z v rozsahu 18 až 201 umožňující na základě měření iontových proudů stanovení na hodnot koeficientů difúzního obohacení, De a hmotnostní diskriminace, Mr, umožňující přesnou analýzu koncentrací stopových plynů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175690