Počet záznamů: 1

Wind energy development: global demands – local controversies (A social-geographical analysis of public perception and attitudes to wind energy in respect of some specifics from the Czech Republic)

 1. 1.
  0329743 - UGN-S 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Frantál, Bohumil
  Wind energy development: global demands – local controversies (A social-geographical analysis of public perception and attitudes to wind energy in respect of some specifics from the Czech Republic).
  [Rozvoj větrné energie: globální požadavky - lokální kontroverze (sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrné energie se zaměřením na specifika v České republice).]
  Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation. Sofia: University St. Kliment Ohridski, 2009, s. 82-88. ISBN 978-954-07-2900-8.
  [Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation. Sofia (BG), 17.04.2008-18.04.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700860801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: wind energy * social acceptance * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The paper on the basis of wide-spectrum literature retrieval and according to own empirical surveys discuss the issue of public perception of wind energy and analyze the factors (geographical, political-institutional, social-psychological, etc.) affecting and shaping public opinion and attitudes, or more precisely the acceptance and/or opposition to local wind power development projects. The analysis comprises general aspects but takes into account and details some specifics from the Czech Republic as well.

  Ačkoliv výzkumy veřejného mínění prokazují obecně vysokou míru podpory využívání obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren, tato podpora významně klesá ve vztahu ke konkrétním projektům jejich výstavby. Tento fenomén bývá nejčastěji vysvětlován tzv. NIMBY syndromem označujícím skutečnost, že lidé podporují určitou myšlenku v obecné rovině, ale brání se její realizaci v rámci vlastní lokality. Cílem příspěvku je zhodnotit kontextuální, politicko-institucionální, sociální a další faktory stojící v pozadí NIMBY postojů a poukázat na to, že opozice vůči větrným elektrárnám má většinou složitější, multidimenzionální a sociálně konstruovanou podstatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175687