Počet záznamů: 1

Chemical Size Distribution of Suburban Aerosol Sampled in Prague 2008 Using Humidity Controlled Inlets

 1. 1.
  0329719 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Štefancová, Lucia - Schwarz, Jaroslav - Maenhaut, W. - Chi, X. - Smolík, Jiří
  Chemical Size Distribution of Suburban Aerosol Sampled in Prague 2008 Using Humidity Controlled Inlets.
  [Chemická velikostní distribuce předměstského aerosolu vzorkovaného v Praze 2008 s použitím vlhkostně kontrolovaných inletů.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), s. 155-158. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC 106; GA MŠk ME 941
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: mass-size distribution * chemical composition * atmospheric aerosols
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  Ambient aerosol sampling was provided using two humidity controlled inlets. Dry particles were retained upon 15%RH, whereas wet particles were collected at 85-90%RH. 11 intakes was done during winter campaign and 10 during summer one. Mean mass concentration obtained for winter than for summer. In both cases the value did not exceed EU annual limit for PM10. Chemical composition was determined by ion chromatography. The most abundant were hygroscopic ions as NH4+, SO42-, NO3-. Their particle growth due to high RH was observed on their mass-size distribution. NH4+ cation has good correlation with SO42-and NO3- anions. Mean mass concentrations of WSOC, EC and OC were determined for both campaigns. WSOC value in winter was 0.80 µg/m3and 0.78µg/m3 in summer.

  Vzorkovaní atmosférického aerosolu se provedlo v dvou kampaních s použitím dvou vlhkostně kontrovaných inletů. Suché částice byly zachyceny při 15%RH, přičemž vlhké částice byly zachyceny při 85-90%RH. 11 odběrů bylo provedeno během zimní kampaně a 10 během letní. Průměrná hmotnostní koncentrace v zimě byla větší než koncentrace vzorkována v létě. V obou případech nebyl překročen EU denní limit stanoven pro PM10. Chemické složení se určilo iontovou chromatografií, s největší přítomnosti hygroskopických iontů NH4+, SO42-, NO3-. Růst částic vlivem relativní vlhkosti byl pozorován na jejich hmotnostně velikostních distribucích. NH4+ kation dobře koreloval s aniony SO42- a NO3-. Průměrní hmotnostní koncentrace WSOC, EC a OC byla stanovená pro obě kampaně. Průměrná hodnota WSOC vzorkovaného v zimě bylo 0,80 µg/m3 a 0,78µg/m3 v létě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175674