Počet záznamů: 1

Experimental AErodynamic research as a Support of the Design and Computation of Turbomachines

 1. 1.
  0329710 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šafařík, Pavel - Luxa, Martin - Šimurda, David
  Experimental AErodynamic research as a Support of the Design and Computation of Turbomachines.
  [Experimentální aerodynamický výzkum jako podpora při návrhu turbostrojů.]
  Současné trendy při návrhu a výpočtu turbostrojů. Praha: TechSoft Engineering s.r.o., 2009 - (Moštěk, M.), s. 217-224. ISBN 978-80-254-4651-5.
  [Současné trendy při návrhu a výpočtu turbostrojů. Praha (CZ), 02.06.2009-04.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760801; GA ČR(CZ) GA101/08/0623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: high speed aerodynamics * blade cascade * transonic flow * supersonic flow
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The paper describes a role of experimental aerodynamic research oriented to the support of the design and computauion of turbomachines. The research techniques are briefly introduced. They are namely optical measurements of flow fields and pneumatic measurements by means of traversing. Results of the high-speed aerodynamic modelling of the flow past a blade cascade cascade representing a section in the balding of the last stage of a large output steam turbine are presented.

  V příspěvku je popsána úloha experimentálního aerodynamického výzkumu zaměřeného na podporu při návrhu a výpočtu turbostrojů. Stručne jě uvedena výzkumná metodika - optická měření proudovýhc polí a pneumatická měření traverzováním. Jsou předloženy výsledky aerodynamického modelování proudění v lopatkových mřížích reprezentujících řezy lopatkování posledního stupně parní turbíny velikého výkonu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175669