Počet záznamů: 1

Molecular identification of stolbur phytoplasma associated with red clover dwarf disease symptoms

 1. 1.
  0329690 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Fránová, Jana - Navrátil, M. - Jakešová, H.
  Molecular identification of stolbur phytoplasma associated with red clover dwarf disease symptoms.
  [Molekulární identifikace fytoplazmy stolburu v rostlinách jetele lučního s příznaky zakrslosti.]
  Journal of Phytopathology - Phytopathologische Zeitschrift. Roč. 157, 7-8 (2009), s. 502-506 ISSN 0931-1785
  Grant CEP: GA MZe QH71145
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: Trifolium pratense * stolbur phytoplasma * PCR/RFLP * sequencing * rDNA
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.983, rok: 2009

  Trifolium pratense plants exhibiting dwarf symptoms were frequently observed in the breeding nurseries in North Moravia, Czech Republic. Direct and nested PCR with phytoplasma-specific primers and subsequent RFLP of 16S rDNA, as well as sequence analyses of the 16S-23S ribosomal operon identified phytoplasmas belonging to the ribosomal subgroup 16SrXII-A. Identical analyses of the dnaB gene and the transcription factor tuf gene revealed the grouping of the phytoplasmas into stolbur tuf-typeII. Stolbur phytoplasmas have not been reported previously in red clover.

  Zakrslost rostlin jetele lučního byla pozorována ve šlechtitelských školkách na severní Moravě (ČR). Pomocí PCR s primery specifickými pro detekci fytoplazem, následným restrikčním štěpením naamplifikovaných fragmentů 16S rDNA a sekvenční analýzou 16S – 23S ribosomálního operonu byly detekované fytoplazmy zařazeny do ribosomální podskupiny 16SrXII-A. Na základě analýz dnaB a tuf genu patří tyto fytoplazmy do skupiny stolburu tuf-typ II. Tímto byla fytoplazma stolburu poprvé detekována na rostlinách jetele lučního.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175656