Počet záznamů: 1

Purple coneflower with reddening and phyllody: a new host of clover phyllody phytoplasma

 1. 1.
  0329686 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Fránová, Jana - Přibylová, Jaroslava - Petrzik, Karel
  Purple coneflower with reddening and phyllody: a new host of clover phyllody phytoplasma.
  [Třapatka nachová s příznaky červenání a fylodie: nový hostitel fytoplazmy fylodie jetele.]
  European journal of plant pathology. Roč. 123, č. 1 (2009), s. 85-90 ISSN 0929-1873
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500510558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: Echinacea purpurea * electron microscopy * PCR/RFLP * phytoplasma characterization * sequencing
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.931, rok: 2009

  Echinacea purpurea plants showing yellowing/reddening and phyllody symptoms were observed in southern Bohemia. Transmission electron microscopy observation showed phytoplasmas in sieve cells of symptomatic plants. Molecular analyses revealed the affiliations of the phytoplasmas to the aster yellows group, ribosomal subgroup 16SrI-C, tufIC and rpIC subgroups. The presence of clover phyllody phytoplasmas in purple coneflowers is a new record for this species.

  Rostliny třapatky nachové s příznaky žloutnutí, červenání listů a fylodií květů byly nalezeny v jižních Čechách. V sítkovicích nemocných rostlin byly transmisním elektronovým mikroskopem nalezeny částice typické pro fytoplazmy. Pomocí molekulárních analýz byly fytoplazmy zařazeny do ribozomální skupiny žloutenky aster, podskupiny 16SrI-C, tufIC a rpIC. Přítomnost fytoplazmy fylodie jetele u třapatky nachové je prioritním nálezem u tohoto rostlinného druhu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175653