Počet záznamů: 1

Člověk ve světě techniky

 1. 1.
  0329646 - FLU-F 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tondl, Ladislav
  Člověk ve světě techniky.
  [Man in the World of Technology.]
  Liberec: Nakladatelství Bor, 2009. 200 s. ISBN 978-80-86807-64-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: technology * main areas of philosophy of technology * human dimensions of technological artefacts
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kniha otevírá některé nové pohledy a přístupy k filosofii techniky počínaje přehledem hlavních oblastí filosofie techniky. Zahrnuje problémy vztahů člověka a sfér technických artefaktů, problémy jejich vzniku, projektování a ovládání, problémy spojené s lidskými dimenzemi prvků technického světa, úlohou hodnot při vzniku, manipulacích a ovládání techniky.

  The book opens some new views and approaches to the philosophy of technology starting from the overview of important areas of the philosophy of technology. The study includes the analysis of relations between man and the sphere of technological artefacts, their rise, design and mastering, the problems connected with human dimensions of elements of the technological world, the role of values in the spheres of creating, manipulating and mastering technology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175626