Počet záznamů: 1

RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (26.7.1949) – obzretie sa v plnej práci

 1. 1.
  0329629 - BU-J 2010 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Liška, Jiří
  RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (26.7.1949) – obzretie sa v plnej práci.
  [RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (26.7.1949) – looking back in midway.]
  Bryonora. Roč. 43, - (2009), s. 17-18 ISSN 0862-8904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: lichenology * anniversary
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Príspevok mapuje celoživotnú odbornú dráhu významnej slovenskej lichenologičky.

  Personal anniversary of an important Slovak lichenologist Anna Lackovičová. She spent her active years in the Institute of Experimental Botany and Ecology and in the Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences in Bratislava

  Výročí významné slovenské lichenoložky Evy Lisické. Jejími hlavními působišti byl Ústav experimentálnej biológie a ekológie a Botanický ústav SAV v Bratislavě
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175612