Počet záznamů: 1

Simple and cheap isolation and purification of alkali-soluble .beta.-glucans from Pleurotus spp. and Lentinus edodes mushrooms

 1. 1.
  0329628 - UMCH-V 2010 RIV CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Beran, M. - Urban, M. - Adámek, L. - Drahorád, J. - Molík, P. - Spěváček, Jiří - Synytsya, A.
  Simple and cheap isolation and purification of alkali-soluble .beta.-glucans from Pleurotus spp. and Lentinus edodes mushrooms.
  [Jednoduchá a levná izolace a čištění v alkalickém prostředí rozpustných .beta.-glukanů z hub Pleurotus spp. a Lentinus edodes.]
  Proceedings. Nantong: Mycological Society of China, 2009, s. 325-330.
  [International Medicinal Mushroom Conference /5./. Nantong (CN), 05.09.2009-08.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Pleurotus * Lentinus * alkali-soluble beta-glucans
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  A new and simple two-steps method of extraction of alkali-soluble .beta.-glucans from Pleurotus spp. and Lentinus edodes mushrooms was developed. FTIR and 13C NMR analyses confirmed that the main polysaccharide component in extracts is branched .beta.-(1,3)(1,6)-glucan.

  Byla vyvinuta nová a jednoduchá dvoustupňová metoda extrakce v alkalickém prostředí rozpustných .beta.-glukanů z hub Pleurotus spp. a Lentinus edodes. FTIR a 13C NMR analýzy potvrdily, že hlavní polysacharidovou složkou v extraktech je větvený .beta.-(1,3)(1,6)-glukan.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175611