Počet záznamů: 1

Photon echo spectroscopy reveals structure-dynamics relationships in carotenoids

 1. 1.
  0329599 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Christensson, N. - Polívka, Tomáš - Yartsev, A. - Pullerits, T.
  Photon echo spectroscopy reveals structure-dynamics relationships in carotenoids.
  [Fotonové echo odhaluje vztahy mezi strukturou a dynamikou karotenoidů.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 24 (2009), s. 1-14 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: electron correlations * energy gap * excited states * carotenoids
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  Modern method of femtosecond spectroscopy – spectrally-resolved photon echo – is used to study effects of solvent and carotenoid structure on specific properties of carotenoids excited states.

  Moderní metody femtosekundové spektroskopie – fotonové echo se spektrálním rozlišením – jsou využity ke studiu vlivu rozpouštědla a struktury karotenoidu na specifické vlastnosti excitovaných stavů karotenoidů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175594