Počet záznamů: 1

The first European record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data

 1. 1.
  0329586 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Zalewska-Gałosz, J. - Ronikier, M. - Kaplan, Zdeněk
  The first European record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data.
  [První údaj o výskytu křížence Potamogeton ×subobtusus v Evropě s molekulárním potvrzením jeho identity analýzou jaderné a chloroplastové DNA.]
  Preslia. Roč. 81, č. 3 (2009), s. 281-292 ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA ČR GA206/09/0291
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: taxonomy * hybridization * diversity
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.638, rok: 2009
  http://www.preslia.cz/P093Zalewska.pdf http://www.preslia.cz/P093Zalewska.pdf

  A combined study of morphology, stem anatomy and DNA sequencing data was used to identify a putative Potamogeton hybrid from a river in NE Poland. The investigated plants were identified as P. ×subobtusus Hagstr., a hybrid between P. alpinus Balb. and P. nodosus Poir. The new site is the only one besides the type locality in North America, and the studied Polish population is the only extant in the world.

  Kombinace detailní analýzy morfologických znaků, způsobu uspořádání anatomie lodyhy a molekulárních dat z jaderné a chloroplastové DNA umožnila identifikaci studovaných rostlin ze severovýchodního Polska jako Potamogeton ×subobtusus, což je kříženec druhů P. alpinus a P. nodosus. Zjištěný kříženec byl dosud znám jen z jediné historické lokality v Severní Americe. Studovaná populace představuje jediný v současnosti existující výskyt tohoto taxonu na celém světě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175584