Počet záznamů: 1

Fluxes of Heavy Metals from a Highly Polluted Watershed During Flood Events: A Case Study of the Litavka River, Czech Republic

 1. 1.
  0329578 - GLU-S 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Žák, Karel - Rohovec, Jan - Navrátil, Tomáš
  Fluxes of Heavy Metals from a Highly Polluted Watershed During Flood Events: A Case Study of the Litavka River, Czech Republic.
  [Toky těžkých kovů ze silně kontaminovaného povodí během povodňových událostí, případová studie z řeky Litavky, Česká republika.]
  Water, Air and Soil Pollution. Roč. 203, 1/4 (2009), s. 343-358 ISSN 0049-6979
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: flood events * heavy metal contamination * Litavka River * Příbram ore region (Czech Republik) * flood events * heavy metal contamination * suspended particulate matter
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.676, rok: 2009

  The paper describes fluxes of heavy metals in the Litavka River during flood events. Dominant part of the heavy metal contamination is transported as suspended particulate matter.

  Článek popisuje toky těžkých kovů v řece Litavce během povodňových událostí. Největší část kontaminace těžkými kovy je transportována ve formě suspenze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175577