Počet záznamů: 1

Open woodland in Europe in the Mesolithic and in the Middle Ages: Can there be a connection?

 1. 1.
  0329552 - BU-J 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Szabó, Péter
  Open woodland in Europe in the Mesolithic and in the Middle Ages: Can there be a connection?.
  [Otevřené lesy v Evropě v mezolitu a ve středověku: Existuje mezi nimi spojitost?.]
  Forest Ecology and Management. Roč. 257, č. 12 (2009), s. 2327-2330 ISSN 0378-1127
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600050812
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: primeval forest structure * Vera Hypothesis * historical ecology
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.950, rok: 2009

  This paper evaluates the historical ecological evidence presented in support of the Vera Hypothesis of pre-Neolithic landscapes. It concludes that there is no direct connection between early medieval and Mesolithic landscapes, although they can be analogous. As a consequence, medieval sources are not relevant to the Vera Hypothesis.

  Článek přináší zhodnocení historicko-ekologického materiálu shromážděného ve prospěch Verovy hypotézy o preneolitické krajině. Dochází k závěru, že neexistuje přímé spojení mezi raně středověkou a mezolitickou krajinou, i když si mohou být podobné. V důsledku konstatuje, že středověké prameny tedy nejsou pro Verovu hypotézu relevantní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175557