Počet záznamů: 1

XPS study of early stages of Al/Au interface formation

 1. 1.
  0329507 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Polyak, Yaroslav - Bastl, Zdeněk
  XPS study of early stages of Al/Au interface formation.
  [XPS studium počátečních fází při tvorbě Al/Au mezifází.]
  Surface and Interface Analysis. Roč. 41, č. 10 (2009), s. 830-833 ISSN 0142-2421
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400702; GA ČR GA104/08/1501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: XPS * Al/Au interface * Au(4f) doublet * liquid nitrogen temperature * thermodynamic stability
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.998, rok: 2009

  The interface formation between Au polycrystalline substrate kept at temperature of liquid nitrogen and Al deposit and its evolution during sample thermal treatments have been investigated by means of XPS. The intermixing of the Al and Au atoms at the interface occurred readily already at temperature of liquid nitrogen and resulted in the appearance of well-resolved components on the high-binding-energy side of the Au(4f) spectra assignable to AlAu intermetallic phase. The sample annealing resulted in the growth of the amount of intermetallic compound formed at liquid nitrogen temperature. The formation of the initial AlAu phase at the Al/Au interface in our experimental conditions can be explained on the basis of its thermodynamic stability.

  Metodou XPS byla studována tvorba mezifází mezi polykrystalickým Au a deponovaným hliníkem při teplotě kapalného dusíku a změny v mezifází při zahřívání. K interdifusi Al a Au docházelo již při teplotě kapalného dusíku a projevila se přítomností separátní komponenty ve spektru Au (4f) elektronů, charakteristické pro AlAu intermetalickou fázi. Množství této fáze narůstalo při zahřívání vzorku. Tvorbu fáze lze vysvětlit její termodynamickou stabilitou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175520