Počet záznamů: 1

Stabilní a nestabilní limitní cykly redukovaného aero-elastického systému

 1. 1.
  0329470 - UTAM-F 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Náprstek, Jiří - Pospíšil, Stanislav
  Stabilní a nestabilní limitní cykly redukovaného aero-elastického systému.
  [Stable and instable limit cycles of a reduced aero-elastic system.]
  International conference on Dynamics of rigid and deformable bodies 2009. Ústí n.L: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L, 2009 - (Skočilasová, B.), s. 101-108. ISBN 978-80-7414-153-9.
  [International conference on Dynamics of rigid and deformable bodies /7./. Ústí n.L. (CZ), 09.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/0094; GA ČR(CZ) GC103/07/J060; GA AV ČR(CZ) IAA200710902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2071913
  Klíčová slova: slender prismatic beams * cross-wind * nonlinear model
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Bylo vyvinuto mnoho teoretických modelů odezvy prismatického nosníku na působení příčného proudu vzduchu. Většinou vycházejí z různých typů lineární aproximace. Předmětem článku je analýza části komplexního teoretického základu obecného nelineárního modelu, který umožní predikci odezvy systému v pod-kritickém a zejména v post-kritickém režimu.

  Many theoretical models of slender prismatic beams in a cross-wind have been developed. They mostly follow various types of the linear approach. The subject considered in this paper represents a part of a complex theoretical background of the general nonlinear model which would enable to predict any system reaction in the pre- and post-critical domain.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175496