Počet záznamů: 1

Současný pohled na koenzym Q

 1. 1.
  0329467 - FGU-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rauchová, Hana - Vokurková, Martina
  Současný pohled na koenzym Q.
  [Recent view of coenzyme Q.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 1 (2009), s. 32-39 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: coenzyme Q * mitochondria * dietary supplement
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Koenzym Q (CoQ), lipofilní benzochinon, je přítomný ve všech buňkách. Kromě základní úlohy elektronového přenašeče v dýchacím řetězci, která je spojena s produkcí vysokoenergetického substrátu ATP, zastává v mitochondriích dvě další úlohy. Tvoří nezbytný faktor pro aktivaci rozpřahujícího proteinu a reguluje póry přechodné permeability. Dále se CoQ účastní elektronového přenosu v extramitochondriálních redoxních řetězcích v plazmatické membráně a lysozomech, reguluje fyzikálně-chemické vlastnosti buněčných membrán, představuje jediný lipofilní antioxidant syntetizovaný organizmem a působí rovněž jako pro-oxidant

  Coenzyme Q (CoQ), a lipophilic substituted benzoquinone, is present in all cells. Besides its fundamental role of an electron carrier associated with energy production in the respiratory chain, CoQ has two other functions in mitochondria. It is an essential factor in activation of protein uncoupling and it controls permeability of transition pores. Moreover, it participates in extramitochondrial electron transport in plasma membranes and lysosomes, controls physicochemical properties of membranes, is the only endogenous lipid antioxidant, and has also pro-oxidant role
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175494